TUYEN XE NOI TINH      TUYEN XE LIEN TINH      HOAT DONG BEN XE      LIEN HE 
Tuyến vận tải khách Nội tỉnh
19 User(s):

Số thứ tự Tuyến xe Giờ khởi hành Giá vé (VNĐ)
02
Hòa Bình - Yên Thủy (chuyến 1)
13h00
50.000đ
03
Hòa Bình - Yên Thủy (chuyến 2)
15h00
50.000đ
04
Hòa Bình -Bắc Giang (Chuyến 02)
14h00
90.000đ
06
Hòa Bình - Lạng Sơn
13h30
125.000đ
07
Hòa Bình - Đà Bắc (chuyến 1)
7h00
65.000đ
08
Hòa Bình - Đà Bắc (chuyến 2)
8h30
70,000 đ
09
Hòa Bình - Đà Bắc (chuyến 3)
11h15
70.000đ
10
Hòa Bình - Xuân Trường - Nam Định
9h15
100.000đ
11
Hòa Bình - Đà Bắc (chuyến 5)
13h10
50.000đ
12
Hòa Bình - Đà Bắc (chuyến 6)
12h45
65.000đ
13
Hòa Bình - Kim Bôi
10h50
25.000đ
18
Hòa Bình - Lạc Thủy (Buýt số 2)
Từ 4h25 đến 18h25
40.000đ
19
Hòa Bình - Mai Châu (Buýt số 3)
Từ 4h50 đến 18h20
55.000đ
20
Hòa Bình - Lạc Sơn - Quý Hòa
13h00
40.000đ
22
Hòa Bình - Yên Thủy (Buýt số 1)
Từ 4h20 đến 18h30
45.000đ
24
Hòa Bình - Cun Pheo (chuyến 1)
12h00
45.000đ
25
Hòa Bình - Cun Pheo (chuyến 2)
8h20
45.000đ
26
Hòa Bình - Cun Pheo (chuyến 3)
15h00
45.000đ
27
Hòa Bình - Bảo Lộc - Lâm Đồng
5h00
750.000đ

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction